ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 (16:36)


ชื่อย่อหุ้น

THG

ราคาล่าสุด

31.00

สกุลเงิน

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

240,200

เปลี่ยนแปลง
-0.25
% เปลี่ยนแปลง
-0.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
30.75 / 325,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
31.00 / 28,500
วันก่อนหน้า
31.25
ราคาเปิด
31.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.75 - 31.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.25 - 38.50วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %