ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 (09:52)


ชื่อย่อหุ้น

THG

ราคาล่าสุด

31.50

สกุลเงิน

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

เปลี่ยนแปลง
-
% เปลี่ยนแปลง
-
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
31.25 / 128,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
31.50 / 76,900
วันก่อนหน้า
31.50
ราคาเปิด
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.00 - 36.50วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %