ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2562 (12:29)


ชื่อย่อหุ้น

THG

ราคาล่าสุด

32.75

สกุลเงิน

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

220,700

เปลี่ยนแปลง
-0.25
% เปลี่ยนแปลง
-0.76
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
32.50 / 152,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
32.75 / 131,800
วันก่อนหน้า
33.00
ราคาเปิด
32.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
32.50 - 33.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.00 - 37.50วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %