ปรับปรุงเมื่อ: 20 มีนาคม 2561 (16:39)


ชื่อย่อหุ้น

THG

ราคาล่าสุด

34.75

สกุลเงิน

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,118,700

เปลี่ยนแปลง
-0.50
% เปลี่ยนแปลง
-1.42
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
34.50 / 316,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
34.75 / 200
วันก่อนหน้า
35.25
ราคาเปิด
35.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.50 - 35.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.25 - 38.50วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %