การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ : 26 เมษายน 2562
เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วันที่ : 1 เมษายน 2562
เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

วันที่ : 14 ธันวาคม 2561
เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

วันที่ : 20 กันยายน 2561
เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 24 สิงหาคม 2561
เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561

วันที่ : 11 มิถุนายน 2561
เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ : 24 เมษายน 2561
เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : นันทอุทยานสโมสร เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วันที่ : 28 มีนาคม 2561
เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ : 21 เมษายน 2560
เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700