บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

อาริยา ศิลากร

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ +66 (0)2 487 2000, +66 95 3705728

อีเมล์ ariya.si@thg.co.thแบบฟอร์มการติดต่อ


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาดำเนินการตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้