ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. นางจารุวรรณ วนาสิน 85,853,562 10.11
2. WJ International Hospital Management Co.,Ltd. 60,000,000 7.07
3. นางณวรา วนาสิน 49,872,663 5.87
4. Global Health Investment Co., Ltd. 43,813,340 5.16
5. นายอำนวย อุนนะนันทน์ 43,510,970 5.12
6. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 20,046,582 2.36
7. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 15,144,600 1.78
8. นายอาษา เมฆสวรรค์ 9,161,755 1.08
9. นายอาศิส อุนนะนันทน์ 6,811,300 0.80
10. นายบุญ วนาสิน 5,801,848 0.68